Späť na zoznam                   MESTÁ  a obce Slovenka

Obec Ducové :

 /pri Piešťanoch/

Ducové je obec na Slovensku asi 7 km severovýchodne od mesta Piešťany. Písomne doložená v roku 1348 ako majetok panstva hradu Tematín. Prvá zmienka o obci je z roku 1348 / 14. Augusta / v darovacej listine, ktorou kráľ Ľudovít I. daroval hrad a panstvo Tematín magistrovi Mikulášovi Kontovi.

Kostolec

V roku 1968 archeologický výskum vedený Alexandrom Ruttkayom odkryl na skalnatom ostrohu Kostolec pri obci, opevnený veľkomoravský dvorec. Jeho súčasťou bola aj rotunda s podkovovitou apsidou, z ktorej sa zachovali nielen základy, ale dokonca aj časť nadzákladového muriva. Dvorec vznikol podľa všetkého v druhej tretine 9. storočia po zničení neďalekého hradiska v Pobedime.

Zvyšky kostolíka opätovne vysvätili na sviatok sv. Cyrila a Metoda v roku 1990 a odvtedy sa tam každoročne na tento sviatok konajú sv. omše ako spomienka na príchod byzantskej misie na Veľkú Moravu.

Lokalita je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a jej areál je voľne prístupný. Dá sa k nemu dostať z obce Ducové alebo strmším ale kratším výstupom od obce Hubina.

ZDROJ: http://www.apsida.sk/c/1870/ducove-kostolec