Späť na zoznam

MESTÁ  a obce Slovenka

 Dubnica nad Váhom :

je výborným tipom pre nedeľný výlet a relax. Patrí ku skvostom regiónu a unikátom Trenčianskeho kraja.

Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí v Ilavskej kotline. Biele Karpaty tvoria severozápadné ohraničenie prírodného prostredia Dubnice nad Váhom a Strážovská hornatina ich ohraničuje na juhovýchode.

 

Doklady o najstaršom osídlení Dubnice pochádzajú zo staršej doby kamennej. Koncom 5. a začiatkom 6. storočia  prichádzali  prví Slovania.

V najstaršej písomnej zmienke o Dubnici z konca 12. storočia sa píše, že bola majetkom dedične užívaným bratmi Vratslavom a Piskinom. V listine sa píše, že ju Belo III., už ako osídlenú osadu, daroval za zásluhy a vernú službu vojakovi Trenčianskeho hradu Vratslavovi.

 

Dubnica je veľmi známa svojou Zbrojovkou /ZVS holding, a. s., Dubnica nad Váhom/   - závod na výrobu zbraní a nábojov, delostreleckej munície, ktorá zaberá veľmi veľké územie mesta. V súčasnosti už veľkú časť priestorov prenajímajú iným firmám. "Okrem svojich spoločností je tam ďalších vyše 15 slovenských firiem, 2 zahraničné a 2 slovenskonemecké spoločnosti.

  Vznikla na obranu proti nemeckej hrozbe, iróniou osudu je, že hneď od počiatku sa stala jednou z dôležitých vyzbrojovacích základní nemeckej armády.

 

Prechádzka Dubnicou :

V Dubnici je niekoľko pamiatok, ktoré stojí za to vidieť. Vroku 2000 bolo všetkých 8 mestských kultúrnych pamiatok označených informačnou tabuľou.

 

1. Kostol sv. Jakuba - barokový, rímsko-katolícky, pôvodne gotický, no barokovo upravený v roku 1754. Je obkolesený murovanou ohradou a barokovou bránou.

 

2. Ranobarokový kaštieľ

História  - Kaštieľ dal roku 1657 vybudovať Gašpar Illesházy, ku ktorému vybudoval aj záhradu. Jeho ženou bola Helena Thurzová. Bol postavený v štýle ranného baroka s renesančnými základmi. Vstupná brána má krásnu barokovú bránu a štvorhrannú vežu. Vnútorné vybavenie má s bohatými štukovými klenbami a maliarskymi prácami. Kaštiel vlastnilo niekoľko generácií Illešházyovcov, ktorí ho opravovali a dostavovali. V západnom krídle dal postaviť kaplnku Nanebovzatie Panny Márie tretí majiteľ rodu 23 ročný Jozef Illesházy, ktorý sa najviac zaslúžil o budovanie mesta, kaštiela a záhrady , ktoré preslávil doma  i vo svete. Pred priečelie postavili sochu sv. Jána Nepomuckého.

Štefan II. Ilešházi , syn Jozefa, bol posledným členom významného rodu, nemal potomkov a tak pomaly dožíval v Dubnici bez väčších majetkových zásahov. Napokon 21. mája 1835 predal za 1 400 000 zlatých konvečnej meny panstvá Trenčín, Bánovce a Brumov barónovi Jurajovi Sinovi. Zomrel v roku 1838.

 

. 

 

 

 

 

....V roku 1838 teda kúpil panstvo a kaštieľ barón Juraj Sina, ktorý sa zaslúžil i o budovanie kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach, ktoré prebudoval, zmodernizoval a spolu s kňažnou Pauline Metternich Sandor zmenil na európske kúpeľné centrum.Vtedy sa Dubnica  stala sídlom kapitalistického veľkostatku. Jeho dcéra  Ifigénia de Castries d´Harcourt sa tiež zaslúžila  o rozvoj kúpeľov v Trenčianských Tepliciach  (1876) a park dala prebudovať na voľnokrajinársky. V roku 1909 kaštieľ  predala. Odkúpil ho akcionár lesopriemyselnej spoločnosti Ignác Schanzer, ktorý tu roku 1912 dal zaviesť vodovod a elektrický prúd z elektrárne teplianskeho cukrovaru, čím sa zaslúžil o elektrifikáciu celej Dubnice. Vybudoval úzkokaľajku na zvážanie dreva z dubnických hôr.

 

3. Park J. B. Magina -Keď dal  Gašpar Illesházy roku 1657 vybudovať kaštieľ,  vybudoval aj záhradu.  Najznámejšou súčasťou parku Ilešháziov vo francúzskom slohu  bola oranžéria z roku 1733. Ďalej vznikla i Grotta s bludiskom a vyhliadkovou vežou na vyvýšenine.  Okolo kaštieľa postupne vznikal v druhej štvrtine 18. storočia francúzky park s pravidelne riešenou alejou, jazierkom, jaskyňami, zoologickou záhradou.

Po zriadení oranžérie, neskôr vybudovali ďalší skleník na pestovanie ananásov a bažantnicu. Oranžéria bola priekopníckym činom nielen na poli pestovania teplomilných rastlín v našich podmienkach, ale bola i jedinečným technickým dielom. Pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi totiž teplomilné rastliny chránila pohyblivá strecha. Takto vytvorili na strednom Považí už v prvej polovici 18. stor. botanickú zvláštnosť, unikát medzi stredoeurópskymi oranžériami. Svojho času si ju všímali cestovatelia z celej Európy. V 18. a 19. storočí nadchýnala odborníkov, ale v 20. storočí sa na ňu takmer zabudlo. Dnes už ťažko možno stanoviť dátum zániku dubnickej oranžérie, ale začiatok úpadku bol iste v roku 1909 keď majiteľka Ifigénia d´Harcourt musela dubnický kaštieľ i s parkom predať..

 

 

 

4. Grotta s vyhliadkovou vežou - zaujímavý, zrekonštruovaný objekt , ktorý je postavený v zámockom parku, Parku J. B. Magina.  Je vybudovaná z tufového a lomového kameňa a má pripomínať tajuplnú ruinu. Pozostáva z umelej jaskyne – grotty a drevenej vyhliadkovej veže s neogotickmi vytrážovými oknami.V rokoch 2009-2010 pod ňpo zrekonštruovali kamenné bludisko. V spodnej časti sa nachádza spoločenská miestnosť s novogotickými oknami. Z najvyššej položenej miestnosti sa návštevníci mohli pokochať nádherným výhľadom na dva panské rybníky s pozadím údolia Váhu malebného Považia.

  

 

 

5. Renesančný kaštieľ -  z 1. polovice 17. storočia . V 18. storočí bol upravený.  Poschodová budova sbočnými krídlami vybiehajúcimi do uhla, má v strednom krídle vretenové schodište. Z druhej strany objektu sa nachádza Dubnický park. V renesančnom kaštieli dnes sídli hotel Astoria Lux.

 

6. Stĺp hanby - Stĺp hanby je z kameňa s jednoduchou rímsovou hlavicou, na troch stranách so železami. V hornej časti je ukončený kamennou guľou. Už dlhší čas je stĺp premiestnený z jeho pôvodného miesta ku kaštieľu

7. Rokokové súsúšie sv. Jána Nepomuckého - vzniklo v  roku 1773. Stojí na troch podstavcoch, v strede je socha sv. J. Nepomuckého a po bokoch sú sochy dvoch anjelov.8. Mariánska socha
- p
lastika panny Márie - stojí  na námestí Matice Slovenskej, v blízkosti hotela Filagor
 Rokoková socha je z polovice 18. storočia.  Má bohato členený podstavec, na  čelnej strane  sa nachádza dvojitý erb a rokoková girlanda.

9. Secesná vila staviteľa Reima zroku 1903. Vila staviteľa Reima je vybudovaná v roku 1903 secesnom slohu. Objekt má dve podlažia. Na čelnej a zadnej fasáde sú 2 vežičky, pôdorys je nepravidelný


Pamätník A.Dubčeka


Nové sídlisko Háje :

 

http://www.muzeum.sk/default.php?obj=mesto&ix=dnv