Späť na zoznam                    MESTÁ  a obce Slovenka

Obec Dolná Krupá :

 

Obec leží v predhorí Malých Karpát, 15km na SZ od Trnavy a jej osídlenie siaha až do doby bronzovej. V Zoborskej listine z roku 1113 je o nej prvá zmienka.

Dostanete sa tam od Piešťan: smerom na Trnavu, v Trnave smerom na Jaslovské Bohunice a ďalej ako smerom z Trnavy po ceste 3. triedy;
alebo po ceste 2. triedy č. 502 na Vrbové a Trstín, po obci Naháč odbočka vľavo na  
cestu 3. triedy smerom na Hornú a Dolnú Krupú.

 foto : http://www.dolnakrupa.com/

Centrom obce je "Námestie L. van Beethovena" a nie len tak náhodou  má tento honosný názov. Spojitosť je s krásnym a zachovaným  kaštieľom a jeho častým návštevníkom  ktorým bol i Ludwik van Beethoven. Obec takisto preslávili domáca pani Mária Henrieta Choteková – tzv. ružová grófka (1863-1946), ktorá v 17 ha zámockom parku založila  najväčšie rozárium v strednej Európe a tak isto i rodina Dopyerovcov,  vynálezcov najmä akustickej rezofonickej gitary.

       - Rodina  Dopyerovcov pochádzala z Dolnej Krupej a na ich počesť bola na budovu kaštieľa Maticou Slovenskou osadená pamätná tabuľa v roku 1993. Vďaka nim v Dolnej Krupej má korene aj veľmi populárny hudobný nástroj rozšírený hlavne vďaka country hudbe gitara „dobro“. Jej vynálezca - Slovák /Ján/ John Dopyera, ktorý sa v roku 1908 ako pätnásťročný vysťahoval s rodičmi z našej obce do USA.  Jozef Dopjera - mlynár z Dolnej Krupej  neďaleko Trnavy sa rozhodol, tak ako tisíce iných, skúsiť šťastie v Amerike. Novým domovom jeho rodiny sa stalo Los Angeles, kde si na predmestí otvoril stolársku dielňu. Bol veľmi muzikálny, a tak v nej okrem iného opravoval a neskôr aj vyrábal husle, gitary a iné nástroje. Pomáhali mu všetci piati synovia, najšikovnejší však bol prvorodený Ján. V Los Angeles  si s bratom založili obchod  s hudobnými nástrojmi kde ich aj opravovali a niektoré aj vylepšil. Novú gitaru postavil  v roku 1926 s troma hliníkovými rezonátormi, ktoré mechanicky zosilňovali zvuk nástroja. Celokovovú gitaru si dal patentovať a spolu s ďalšími investormi založil firmu National String Instrument Corporation. Neskôr založil firmu DOPYERA BROTHERS, v ktorej vyrábali už vylepšenú patentovanú  gitaru DOBRO.   Dal si však i mnohé ďalšie z nástrojov  patentovať. Okrem toho má John patent aj na prvé elektrické husle na svete a viacero patentov na dizajn gitary a banja.Takto sa naši rodáci preslávili svojimi nástrojmi a vynálezmi v celej Amerike a náväzne i na celom svete.
Od roku 1992 sa na jeho počesť každoročne uskutočňuje v Trnave medzinárodný
Dobrofest.

Dobro najmä v americkej country music doslova zľudovelo. Postupne ho však objavili aj muzikanti z iných žánrov. Presadilo sa v bluesovej i rockovej hudbe a siahali po ňom také esá ako Bob Dylan, Johnny Winter, Eric Clapton, Keith Richards z Rolling Stones či George Harrison z Beatles.

KAŠTIEĽ  stojí za to navštíviť ho, nielen pre svoju krásu a historickú zaujímavosť, ale i pre udržovaný 17 ha park, v ktorom sa dá kadečo uvidieť:.

  - V areáli kaštieľa,  v anglickom parku je Pamätník L.van Beethovena, hudobný pavilón so stálou expozíciou, Veľké jazero s Lujziným ostrovom, s umelou jaskyňou (tzv. Grotta). Z architektonických prvkov (z polovice 19. storočia) sa zachoval obelisk, ktorý nechala postaviť na manželovu pamiatku vdova Mária Anna Brunsviková, socha Matky s dieťaťom. Z druhej polovice 19. storočia pochádza vzácny, dnes chránený strom sekvojovec mamutí (obvod kmeňa viac než 4 m, výška 45 m), ktorý sa v súťaži „strom roka“ vyhlásenej v roku 2008 umiestnil na druhom mieste. Park je verejnosti prístupný od 8.00 do 20.00 h v letnej sezóne od 8.00 do 18.00 h (v zimnej sezóne).

Otváracie hodiny a vstupné na stránke : TU  

Sobášom  prišli do Krupiny aj Chotekovci.
 - Mária Henrieta Choteková (1863–1946), sa preslávila vlastnými odrodami ruží. Ružiarsku tradíciu pripomína množstvo vysadených ruží v areáli kaštieľa i v obci. Preslávila sa s viac než 6 000 koreňmi ruží a neskôr kompletnou zbierkou severokrajných ruží.
 
Výstavba kaštieľa v Dolnej Krupej je spojená s rodinou Brunsvikovcov. Jozef Brunsvik (1750 – 1827) sa zaslúžil o najväčšie prestavby a budovanie kaštieľa. Kaštieľ patrí medzi najkrajšie príklady vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku.

Vďaka Brunsvikovcom sa stala Dolná Krupá miestom, ktoré sa nielen v rámci monarchie, ale i za jej hranicami preslávilo umeleckýmiBeethoven zbierkami (najmä obrazáreň), bohatou knižnicou, zbierkami minerálov, ale aj prírodnými krásami parku.

V samostatnej divadelnej budove (jestvovala do r. 1937) uvádzali predstavenia aj za aktívnej účasti panstva, manželka grófa Jozefa, Mária Anna, rod. Majtényi sa uchádzala o uvedenie melodrámy, pre ktorú mal skomponovať hudbu L. v. Beethoven. Podľa ústnej tradície rodiny bola Dolná Krupá miestom, kde tento hudobný skladateľ skomponoval svoje najznámejšie klavírne dielo – Sonátu mesačného svitu. Skladba vyšla v marci roku 1802 a na jej titulnej strane je venovanie Giuliette Guicciardiovej, Beethovenovej žiačke, ktorá s ním bola v Dolnej Krupej. Nedá sa vylúčiť, že skladateľ improvizoval túto sonátu aj v divadielku, ktoré stálo v areáli kaštieľa, no neskôr bolo zbúrané.

     V roku 1813 oslovili, mladého 24-ročného architekta Antona Pia Rigela z Ríma, s požiadavkou na prebudovanie celého areálu v modernom – klasicistickom štýle. Vtedy vznikol rozsiahly, vyše 100 hektárový anglický park podľa projektov belgického záhradného architekta Henryho Nebiena. Kaštieľ začala obklopovať kópia anglickej krajiny. Vznikol  tu prírodno-krajinársky celok s množstvom architektonickýchMíria Henrieta Choteková stavieb, jazerami s ostrovom, sochami a pod. S tým bol spojený  i ďalší unikát – umelý kopec. Navŕšili ho ľudia v rokoch 1813-1819, pri úprave terénu za kaštieľom. Na najvyššom mieste v strede budúceho vinohradu vyrástol umelý pahorok. Kopec vŕšili poddaní i furmani z okolia dlhé mesiace a dvíha do výšky približne 15 metrov.

Úpadkom kaštieľa bol rok 1937, kedy bolo zbúrané divadlo a rok 1945, kedy po prechode frontu bol kaštieľ vyrabovaný. Bol však stále obývaný. V r. 1946 je v  kaštieli zriadený ústav na liečenie tuberkulóznych chorôb.

V r.1946 zomiera v Dolnej Krupej posledná grófka – Mária Henrieta Choteková.

    Nastáva nová éra kaštieľa, kedy bol roku 1947 po pozemkovej reforme  areál rozparcelovaný, a park odvtedy zostal s dnešnou rozlohou 17 hektárov. Mnohé významné objekty knižnica, hospodárske budovy ap. boli zbúrané.
V rokoch 1949  až 1969 bol zriadený v kaštieli ústav pre duševne chorých pacientov, v rokoch 1969 -1978 bol kaštieľ prestavaný pre potreby novozriadeného Domova slovenských skladateľov a
 od 1.1.2003 prechádza celý kaštieľ s areálom do správy Slovenského národného múzea – Hudobného múzea.

Obyvatelia kaštieľa :

Jozefina Brunsvikova     Terezia Brunsvik    Tereza Brunsvik    Jozefina Brunsvik  Brusvikoví Franc a Sidonia

            po historickom anglickom parku, lektorské služby, parkovanie v areáli kaštieľa na ploche za kaštieľo

 

ZDROJ :

http://www.muzeum.sk/default.php?obj=pamiatka&ix=plb_hudm_snm

http://www.slovacivosvete.sk/624/john-dopyera.php