Späť na zoznam                   MESTÁ  a obce Slovenka

 erb Obec Chtelnica:

Chtelnica je obec na Slovensku, ktorá sa nachádza v severnej časti Trnavskej pahorkatiny na úpätí Malých Karpát . Doteraz najstaršia písomná správa o Chtelnici je z rokov 1208 – 1209. V roku 1394 začala Chtelnica písať svoju históriu ako stredoveké zemepánske mestečko. Sobášom dedičky Anny Márie Ungnádovej s grófom Tomášom I. Erdődym (1558 – 1624) sa od druhej polovice 16. st. dostalo dobrovodské panstvo a sním aj Chtelnica do vlastníctva zemepanského rodu. Pozoruhodnú kapitolu v histórii mestečka Chtelnice zaberá župná nemocnica, prvá inštitúcia tohto druhu v Nitrianskej župe. Nemocnicu na začiatok umiestnili v objektoch vtedajšieho mestského domu, nazývaného tiež stoličný alebo župný dom ešte donedávna. Neskôr postavili pre nemocnicu novú budovu v strede  dnešného námestia, ktoré stojí doteraz.

kostol

 

Pôvodne gotický kostol sv. Jána Krstiteľa z 14. storočia nad obcou.

 

Kaštieľ tvorí dominantu obce, nachádza v južnej časti obce na ľavej strane cesty z Chtelnice smerom do Trstína. Je nerozlučne spätý s históriou obce, hoci nie je natoľko známy ako iné podobné kaštiele na Slovensku. Pôvod lokality siaha do konca 16.storočia a súvisí s dobrovodským panstvom. Pôvodné sídlo, dobrovodský hrad stratil funkciu a nahradil ho sprvu dočasne, neskôr natrvalo chtelnický kaštieľ, hlavne pod správou panstva Erdödyovcov a Pálffyovcov. Správa dobrovodského panstva sem presídlila začiatkom 17.storočia. Na začiatku 17.storočia vlastnil kaštieľ Tomáš Erdödy po sobáši s Annou Ungnadovou. Rod Erdödyovcov mal kaštieľ v majetku viac ako dve a pol storočia. Majitelia niekoľkokrát prestavovali objekty kaštieľa, v podstatnej miere v roku 1679, odkedy sa zachovala jeho podoba do súčasnosti. Pôvodne renesančný objekt touto prestavbou zmenili na barokový. V parku okolo kaštieľa postavili štyri jednoposchodové rokokové pavilóny. V polovici 19.storočia kaštieľ prevzali do vlastníctva Pálffyovci. Pálffyovci sa zdržiavali v kaštieli zriedkavo, v roku 1912 Jozef Pálffy  dal kaštieľ do prenájmu majiteľovi bratislavského pivovaru Viktorovi Steinovi. do konca druhej svetovej vojny zostal prakticky neobývaný. Tragické prevratové udalosti sa v novembri 1918 v Chtelnici prejavili aj na kaštieli. Rabovka domácich i vpád maďarského vojenského oddielu 11.novembra spôsobili nenahraditeľné škody na vnútornom zariadení i na samotných objektoch kaštieľa. V novembri v roku 1941 slávnostne otvorili v kaštieli Vyššiu vodcovskú školu Hlinkovej mládeže za účasti prezidenta Dr. Jozefa Tisu. Po roku 1945 kaštieľ prevzal do vlastníctva štát, formálne v roku 1949 požiadala štátna správa grófa Pálffyho, aby odovzdal objekty. Už v školskom roku 1945-1946 v kaštieli umiestnili meštiansku školu, neskôr Základnú deväťročnú školu. V rožných pavilónoch dočasne umiestnili rodinné byty, v jednom lekársku ordináciu. Tento stav trval do roku 1972, Keďže o využitie kaštieľa nemali záujem kultúrne inštitúcie, prevzalo ho ministerstvo vnútra, najskôr v ňom zriadilo svoju školu. Objekty z časti renovovali, upravili okolie s parkom, v areáli však vybudovali garáže. Pôvodný masívny oporný múr od cesty zbúrali a nahradili novým. Po zániku školy bol v kaštieli zriadený archív ministerstva vnútra. Od roku 2003 je majetkom obce. Obec získala reprezentačné priestory pre knižnicu, galériu aj múzeum, obnovená je aj Kaplnka ukrižovania. Kaštieľ v Chtelnici je zapísaný v registri národných kultúrnych pamiatok,

kastiel

Pôvodne renesančný kaštieľ so štyrmi baštami z roku 1603 s anglickým parkom, jazierkom, alegorickými sochami a rokokovými pavilónmi.

ZDROJ:  http://www.chtelnica.sk/obec/pamiatky/kastiel/

 

chtelnická priehrada