Späť na zoznam                MESTÁ  a obce Slovenka

Čachtice :

Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom

 

Obec Čachtice sa nachádza  pri  spojení  Malých Karpát a Podunajskej nížiny asi 7 km južne od Nového Mesta nad Váhom.

 Čachtíce boli osídlené už v praveku, čo dokazuje množstvo archeologických nálezov od neolitu až po slovanské sídlisko z 8. 9. storočia.

V roku 1392 dostali výsadu zemepanského mestečka. V erbe majú  svätého Ladislava.  

 

 Obecje známa tým, že je nad ňou Čachtický hrad z 13. storočia a z vyčíňania smutne známej Alžbety Bátoryovej .

V obci je množstvo zaujímavých pamiatok :

Na briežku v obci stojí zaujímavá kamenná pevnosť s gotickou kaplnkou a vedľa stojaci  pôvodne gotický rímskokatolícky kostol, ktorý dal postaviť vojvoda Ctibor I. v roku 1390. Pod vežou kostola je hrobka s viac ako 50 rakvami významnejších mešťanov.  Do kostola vedie zaujímavý kamenný oblúkový most s farskými schodmi a portálom z roku 1697. Je vzácnou a ojedinelou pamiatkou stredovekej cirkevnej architektúry u nás. Most spája opevnený kostol s farou.

.

Obec bola zvláštna tým,  že mala veľa kaštieľov. Všetky sa však nezachovali, sú v ruinách.

Na západ od kostolnej pevnosti stojí renesančný kaštieľ, ktorý dal postaviť v roku 1668 chorvátsky bán Mikuláš Draškovič.  V 18. st.  budovu získali Forgáčovci a pristavili k nej dve krídla. V západnej časti pôvodnej budovy zriadil v roku 1708 biskup Pavol Forgáč kaplnku. Poslednými majiteľmi bola rodina Čenkayová, počas ktorých sa kaštieľ dostal do dezolátneho stavu a obe krídla aj kaplnka boli odstránené. Od roku 1960 je v ňom  múzeum histórie Čachtíc a Tatrína.

Kaštieľ Orságovcov - stál zhruba na mieste, kde je dnes kúria Drugetovcov. Z kaštieľa zostal len kus múra. Jeden z majiteľov – Ladislav Ország bol veľký milovník vinohradníctv o čom svedčí pnúci sa vinič vytesaný do kamenných rámov okien a dvier kaštieľa. Jeden z týchto  kameňov je zamurovaný na moste vedúcom do kostolnej pevnosti (vpravo nad schodmi).

Kaštieľ Nádašdyovcov - sa tiež nezachoval - no zachoval sa však opis hradného kapitána Pavla Kardoša z roku 1645. V tomto kaštieli bývala Alžbeta Báthoryová so svojím manželom Františkom Nádašdym, keď sa práve zdržiavala v Čachticiach a kde spáchala časť svojich zločinov.  Po smrti Františka Nádašdyho II. (1671), ktorého odsúdeného na smrť pre účasť na protihabsburskom sprisahaní,  majetok zhabal štát.   Zachovala sa kamenná pivnica, ktorá slúži Poľnohospodárskemu družstvu Čachtice na uskladnenie vína. Zo severnej strany nad cestou na Višňové sú pozostatky múra a bašty, ktorý tvoril ohradu.

Kúria Drugetovcov -  menšie vidiecke sídlo pre šľachtu -  renesančná prízemná budova postavená začiatkom 17. st.  Postavil ju gróf Juraj Druget, ktorý bol manželom Kataríny Nádašdyovej. Neskôr ju vlastnili  Andrášiovci a Jesenskovci.  Nad vchodom je oblúkovitý portál s erbom Drugetovcov .

 

Rímskokatolícka fara -  Fara je národnou kultúrnou pamiatkou, stojí v blízkosti kostola.  Za Jozefa Urbanovského II. pred rokom 1847 , dali vo dvore postaviť kaplnku a hospodárske budovy. Uskutočnilo sa v nej dňa 10. augusta 1847 pamätné štvrté zasadnutie spolku Tatrín, kde sa účastníci dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny.

Barokový Mariánsky stĺp - stojí na námestí a je z roku 1742.  V polovici 18. st., v  čase drevených a hlinených domčekov so slamenými a šindľovými strechami, boli v obci veľmi často požiare. Bolo pravdepdobné, že požiare  niekto zakladal úmyselne. Preto v roku 1742 dali občania postaviť mariánsky stĺp, kde na čelnej strane je text : „Ku cit hviezdami zdobenej Panny a Matky venujú veriaci za deväť rokov tridsať raz požiarom postihnutí“. Mariánsky stĺp je vzácna baroková pamiatka.

Baroková golgota -  /1620/ je umelecké dielo talianskych majstrov. Dala ju postaviť Judita Révaiová, nevesta Alžbety Báthoryovej, ako prosbu za odpustenie hriechov, ktorých sa jej svokra dopustila trýznením nevinných dievčat.

 

Okrem iných pamiatok sú zaujímavosťou Katakomby - pivnice :

-  Čachtice sa vždy uvádzali vo všetkých dokumentoch ako veľká  poľnohospodárska obec, s vynikajúcimi vinohradníckymi pivnicami. Za niektorými kamennými lisovňami a pivnicami nachádzali sa chodby – katakomby.  Boli to tajnýé priestory, ktoré slúžili ako úkryty pre ľudí a iste aj ich majetky. Najrozsiahlejšie katakomby boli  Na doline pod záhradou Nádašdyovcov, s hladkými stenami, románskymi a gotickými klenbami.  Nešťastím je, že sú v rukách súkromných vlastníkov, ktorí sa v niektorých prípadoch „postarali“ o ich znehodnotenie.

Zaujímavý článok o http://www.jeskynar.cz/cachtice

 

Čachtický hrad a jeho história : TU

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cachtice