Späť na zoznam                   MESTÁ  a obce Slovenka

Obec Brodzany  /pri Partizánskom/:

 

Zaujímavá história obce s jej kultúrnymi pamiatkami stojí za zastavenie sa v nej.

 

 Môžete si v obci prezrieť krásny renesančný kaštieľ   zo 17. storočia, ktorý bol postavený na starších základoch kúrie zo 14. st. spolu s okolitým parkom ktorým preteká potok s kaskádou jazierok, chodníčkov a sôch.  K nemu patrí i letohrádok Babylon, ku ktorému sa dostanete príjemnou vychádzkou do blízkeho vŕšku. Neďaleko  neho sa nachádza evanjelická kaplnka z roku 1895 s hrobkou majiteľov brodzianskeho kaštieľa.

Dnes je kaštieľ sídlom Slovanského múzea A.S. Puškina.

Brodzany ležia na ľavej strane údolia rieky Nitry, na okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny a pohoria Tribeč, 2 km juhozápadne od Partizánskeho a 15 km od Topoľčian.

Korene osídľovania pochádzanú už z mladšej doby kamennej, pričom tu je významná lokalita lengyelskej kultúry. Prvá zmienka o obci s názvom "Borogian" a jej prvých majiteľoch Brodziankovcoch pochádza z roku 1293.

Prvými majiteľmi obce boli Brodziankovci, ktorí sa spomínajú už v roku 1293. Nepatrili k najbohatším rodinám, skôr k feudálnemu priemeru, ktorý svoje dedičstvo z rôznych dôvodov drobili, delili a ostala im v podstate mimo majetku iba príslušnosť k feudálnej šľachte. Z ďalších majiteľov je treba spomenúť rodiny Forgáchovcov, Kvaššayovcov, ktorí na rozhraní 60-tych a 70-tych rokov 17. storočia postupne získali rodové majetky Brodziankovcov a viedli proti nim sústavne majetkové spory, až kým sa Brodzany s kaštieľom v roku 1844 nestali majetkom viedenskej bankárskej rodiny Vogelovcov z Friesenhofu.

 

 

 

http://www.e-obce.sk/obec/brodzany/2-historia_obce.html