Späť na zoznam                       MESTÁ  a obce Slovenka

Obec Brezová pod Bradlom :

   Mesto leží na úpätí Brezovských Malých Karpát a na Myjavskej pahorkatine, Západné Slovensko, okres Myjava

Obec je známa tým, že nad ňou, na kopci  Bradlo, stojí mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, rodáka z neďalekých Košarísk.

Názov Brezová pod Bradlom pochádza z roku 1928, keď bola na vrchu Bradlo postavená mohyla generála  Štefánika, pôvodne astronóma, neskôr politika, diplomata a vojaka, jedného z troch zakladatelov bývalého Československa. Mohylu navrhol náš najvýznamnejší architekt Dušan Jurkovič, rodák z Turej Lúky, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne.

Mohyla sa nachádza  na vrchu Bradlo  543 m n.m., nad cestou medzi mestom Brezová pod Bradlom a Košariskami.

Dňa 4. mája 1919 nastúpil Štefánik na letisku Campo Formidopri Udine do lietadla typu Caproni 450. Bol sprevádzaný dvoma talianskymi letcami a mechanikom. Cieľom  cesty bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave. Lietadlo sa však pred pristátím náhle  zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. Milan Rastislav Štefánik s celou posádkou zahynul.  O týždeň neskôr ho pochovali spolu s jeho talianskou posádkou nad jeho rodnými Košariskami na Bradle.

Viac si prečítajte : TU

Brezová zohrala významnú úlohu v revolučných rokoch 1848-49. Schádzali sa tu vodcovia štúrovského hnutia. Pôsobením J. M. Hurbana a S. Jurkoviča sa stala Brezová pod Bradlom jedným zo stredísk národne uvedomovacích a ľudovýchovných snáh Štúrovcov.

Osídlenie územia sa predpokladá už od praveku. bolo osídlenie v neolite, bolo tu sídlisko lengyelskej kultúry, kostrové hroby nitrianskej skupiny zo staršej doby bronzovej, hallštattské sídlisko. Potok Brezová je listinne doložený z roku 1263. Obec založili asi v polovici 16. storočia pravdepodobne utečenci pred Turkami z južného Slovenska. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1263, kedď sa v domácej listine uhorského kráľa Belu IV. spomína ako „villa apud fluvium Brizona“, teda územie v okolí potoka. Brezová ako poddanská obec čachtického panstva je známa od roku 1568. V roku 1709 bola povýšená na mestečko.

Evanjelický kostol medzi tri najväcšie evanjelické kostoly na Slovensku. Bol postavený v romanticko-neoklasicistickom slohu v rokoch 1868 až 1873, na mieste pôvodného tolerancného kostola.

 

ZDROJ :

http://www.e-obce.sk/obec/brezovapodbradlom/2-historia.html

http://www.brezova.sk/