Späť na zoznam                                    MESTÁ  a obce Slovenka

Obec BANKA :

 /pri Piešťanoch/

 

     Banka je dobre známa všetkým návštevníkom Piešťan, lebo susedí hneď  za Krajinským - kamenným mostom - smer Topoľčany. Dá sa do nej vojsť vychádzkou z kúpeľov smerom na Červenú vežu.

Kedysi vstup do kúpeľov bol od Banky po starom pontonovom moste, ktorý stál medzi Červenou vežou a Thermiou Palace.

 

 

Pri vstupe do obce na vŕšku stojí veľmi zaujímavý a pekný kostolík, ktorý je zasvätený sv. Martinovi.  Prešiel mnohými zmenami. Pozrite si historickú fotografiu i súčasnú :

 

 

HRAD  BANA :
No obec je z historického hľadiska známa aj tým, že v nej stál kedysi hrad BANA a preto zrejme aj ten názov - Banka.

Hrad BANA bol kráľovským hradom v tedajšom Uhorsku, ktorý až do polovice 13. storočia údajne stál niekde na návrší dnešnej Banky ako sídlo kráľovského komitátu a staral sa o vyberanie daní a plnenie poddanských povinností. O presnom mieste a podobe hradu sa nezachovali žiadne správy.


 

      Prvé písomné správy týkajúce sa obce Banka poznáme až z 13. storočia, no história osídlenia tejto lokality siaha až do dávneho praveku.

Paleolitickému osídleniu  v lokalite obce Banka svedčia mnohé nálezy a vykopávky. Ďalšie doklady osídlenia v obci pochádzajú z mladšej doby kamennej (5000 - 3000 rokov pred n. 1.) - neolitu - neskorej doby kamennej (3000 - 2000/1900 rokov pred n. 1.) - eneolitu.

Správy o prvých archeologických nálezoch sa objavujú v knižke lekára Martina Ferdinanda Marschalla, rodáka z Vrbového v dizertačnej práci „Liečivé pramene Piešťan v Uhorskom kráľovstve". V tzv. Starej tehelni sa začali už v 30. rokoch 20. storočia nachádzať mamutie zuby a fosílne kosti. Niektoré nálezy sa podarilo zachrániť členom Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a dnes sú uložené v Balneologickom múzeu v Piešťanoch.

Kosti mamuta objavili  pri ťažbe hliny v miestnej tehelni (v súčasnosti je to Bazovského ulica), alebo aj úlomok kamenného nástroja z červenohnedého rádiolaritu, rádio-laritový hrot - rydlo, rádiolaritový okruhliak a úlomok nástroja zhotoveného z pazúrika.  Bol  odkrytý i mamutí kel, a mnoho ďalších vzácností. Okrem pozostatkov mamutov sa v tejto oblasti našli aj pozostatky rosomáka, jaskynného medveďa, polárnej líšky, vlka, snežného zajaca, červeného jeleňa a srnca.

ZDROJ :  http://www.obecbanka.sk/inc/obec.html